Tecken på undernäring Välj region för att få mer information från 1177.se


tecken på undernäring

Source: https://www.aztechcenter.com/upload/7/3f/73f3f84e6667f923536ed21202e39eac.jpg


Undernäring – Wikipedia Undernäring innebär ett otillräckligt upptag av energi undernäring kroppen tecken en längre tid och kan leda till ohälsa. Extrem undernäring kallas svält. Mellan och mer än halverades andelen av befolkningen som led av undernäring i världen från 37 procent till 17 procent. Minskningen var en effekt av ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom i världen, samtidigt som tekniken och transportmöjligheterna förbättrats. Under beräknade FAO att över en miljard människor i världen gick hungriga, det största antalet någonsin. skavsår på insidan av låren


10 11 12 13 14 15 16 17 18