Grundläggning platta på mark Platta på mark – Villa


grundläggning platta på mark

Source: https://www.tjallden.se/wp-content/uploads/2014/03/L400510-sektion.png


Gjuten platta på mark för självbyggare | conts.infoforwomen.be Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av cellplast som läggs direkt på marken inne i grunden samt en armerad betongplatta som gjuts på grundläggning. Denna konstruktion utgör således grunden för huset och fungerar platta bottenbjälklag. Platta på mark passar för alla typer av småhus och kommersiella byggnader samt för industri och jordbruk där huset byggs på plats. Det är viktigt att säkerställa att konstruktionen och armeringen beräknas efter husets laster. Primära laster från väggen ska föras ner på betongkantbalken. röd fläck på bröstet Platta på mark är en relativt enkel grundläggning med en betongkonstruktion direkt på mark utan underliggande utrymme. Platta på mark är en mycket vanlig konstruktion i varmare klimat där det inte finns risk för tjälhävning och där termiter. Platta på mark är den vanligaste grundläggningslösningen till byggnader utan källare och få våningsplan. I samband med val av isoleringslösning ska lämplig.


22 23 24 25 26 27 28 29 30